Povrede koštanog tkiva

nervus-facialis

Paraliza (pareza) n. facialis

Nervus facialis je sedmi kranijalni nerv koji sadrži motorna, senzitivna I parasimpatička vlakna.

Motorna vlakna inervišu mimične mišiće koji se jednim delom pripajaju na kostima lica ili u potkožnom tkivu a drugim u koži. NJihova aktivnost daje pokrete na licu kao što su nabiranje čela, treptanje I zatvaranje oka, pokrete nosa I obraza, pomeranje usana, smejanje itd.

Senzitivnim vlaknima inerviše prednje dve trećine jezika prenoseći mozgu informacije čula ukusa.

Parasimpatička vlakna inervišu suzne, pljuvačne I žlezde iz nosne duplje.

Oštećenja ovog nerva mogu biti potpuna ili nepotpuna. Kao uzrok se navodi prehlada (promaja, mokra kosa isl.) I to je Bellova paraliza (pareza). Ostali uzročnici paralize mogu biti zapaljenje srednjeg uha, tumori na bilo kom mestu puta ovog nerva, vaskularne lezije moždanog stable, infekcije, prelomi slepoočne kosti, Multipla skleroza itd.

U kliničkoj slici dominiraju mlitave oduzetosti (slabosti) muskulature lica najčešće sa jedne strane. Simptomi nastaju naglo a pacijent ne može da nabira čelo, prilikom pokušaja da zatvori oko jabučica krene na gore I upolje a oko ostane otvoreno (vidi se beonjača – Bellov fenomen), lice je opušteno kao I usna pa su otežani žvakanje, govor itd. Pored ovih simptoma javlja se slivanje suza I pljuvačke, osetljivost na buku I poremećeno je čulo ukusa.

Lečenje započinje medikamentoznom terapijom a nastavlja se primenom fizikalnih agenasa I kineziterapijom.

Od fizikalnih procedura se primenjuje kriomasaža ili parafinska maska, galvanizacija ili elektroforeza lekova kao uvod u elektrostimulaciju eksponencijalnim strujama i stimulacija laserom zahvaćenih mišića.

Kineziterapija ima zadatak da poveća snagu I izdržljivost mišića, održava ili poveća obim pokreta I spreči pojavu sinkinezija (udruženih pokreta napr. zatvaranje oka izaziva podizanje lica I usne).

Vežbe se izvode ispred ogledala I počinju pokretima čela, a završavaju se pokretima površnog mišića vrata. Broj ponavljanja vežbi I broj serija zavise od snage I izdržljivisti pojedinih mišića I vežbe se prekidaju sa pojavom prvih znakova zamora.

Cilj rehabilitacije je potpuna simetrija lica kako u miru tako I u pokretu.