Gonartroza je degenerativna promena zgloba kolena

Gonartroza je degenerativna promena zgloba kolena

Gonartroza

Gonartroza je degenerativna promena zgloba kolena

Promene se prvo dešavaju na hrskavici kostiju,a kasnije na mekim tkivima oko zgloba-zglobna čaura, ligamenti i tetive. Tačan uzrok gonartroze je nepoznat, ali nasledni i endokrini faktori,poremećaj metabolizma,prekomerna telesna masa,povrede –posebno meniskusa (naročito posle operacije odstanjivanja dela meniskusa ili celog meniskusa), prekomerna ili nedovoljna fizička aktivnost, vrsta zanimanja itd. se opisuju kao neposredni uzroci nastanka bolesti.

Glavni simptomi su  otok i bol kolena koji se javlja posle mirovanja, silaska niz stepenice (strma ravan), uz stepenice,ustajanja, sedanja,a kasnije ako se ne odredi dobro period mirovanja i fizičke aktivnosti.

Zbog bolova se formira fleksiona konraktura(savija se u kolenu).Slaba muskulatura koja pokreće i kontroliše koleno, a nalazi se prednoj loži buta – m.quadriceps femoris.

Tokom vremena nastaju i deformiteti kolena: -Genu varum (O kolena) što je češće i genu valgum (X kolena).

Lečenje gonartroze

Uz medikamentei infiltraciju lekova direktno u koleno (hijaluron, kortikosteroidi, PRP metoda…) fizikalna terapija ima važnu ulogu u rehabilitaciji i lečenju.

Od fizikalnih agenasa se primenjuju:

1) Termoterapija:
a) snižena toplota – primena leda u obliku kriomasaže i kriopakovanja;
b) povišena toplota – kao primena kondukcionih izvora toplote ( parafin, lekovito balto, parafango itd.) i kao primena visokofrekvetnih struja, a koje imaju dubinski efekat kao što su KTD I TECAR.
2) Magnetoterapija
3) Elektoterapija: jednosmernim i naizmeničnim strujama (galvanska struja,dijadinamička struja,interferentna struja)
4) Tens
5) Treberove struje
6) Laser

Cilj fizikalnih procedura

Cilj fizikalnih procedura je smanjenje bola, otoka,bolja cirkulacija kroz koleno, sprečavanje napredovanja propadanja hrskavice u zglobu.

Kineziterapija tj.terapijske vežbe sa zadatkom povećanja obima pokreta u zglobu kolena,povećanje snage mišića-pre svega m.quadricepsa,sprečavanje deformiteta i poboljšavanje metabolizma u regiji kolena.

Radi lakšeg kretanja pacijenata sa gonartrozom se daju štap, štake ili šetalica.

Kada ove metode rehabilitacije ne dovedu do poboljšanja tj.smanjenja bolova i ne olakšaju  kretanja, hirurška metoda ugradnja veštačkog kolena je trajno rešenje. Značajnu ulogu ima kineziterapija pre i posle operacije.

Ciljevi rehabilitacije su što duže održati funkcionalnost zglobova kolena i odložiti maksimalno ugradnju endoproteze.