Početna Blog Povrede Koštanog Tkiva

Povrede koštanog tkiva

Povrede kostiju (ili hrskavice) nastaju dejstvom spoljašnje (mehaničke) sile koja je jača od fiziološke elastičnosti kosti (ili hrskavice). Povrede mogu nastati i kao posledica raznih oboljenja koja utiču na strukturu koštanog tkiva.

Kao posledica povrede ili oboljenja mogu nastati fisure (naprsnuće ili nepotpun prekid kontinuiteta kosti) ili frakture (prelom ili potpuni prekid kontinuiteta kosti).

Prelomi mogu biti:
  • Otvoreni - kada se prekida kontinuitet kože
  • Zatvoreni - kada polomljeni okrajci kosti nemaju komunikaciju sa spoljšnjom sredinom
  • Prosti – kada kost pukne na jednom mestu
  • Složeni ili kominutivni – kada kost pukne na više mesta
Prema dejstvu sile dele se na:
  • Fleksorno- ekstenzorne – prelom nastaje usled jake sile savijanja
  • Torzione – prelom je u obliku spirale
  • Avulzijske – prelom nastaje na mestu pripoja mišića

Prelomi mogu biti sa I bez dislokacije koštanih fragmenata.

U kliničkoj slici dominiraju sledeći simptomi na mestu povrede: bol, deformacija sa patološkom pokretljivošću i nemogućnost izvođenja pokreta.

Zbrinjavanje fraktura može biti:
  • konzervativno – mirovanje – imobilizacija pre svega gipsom
  • operativno – ugradnja osteosintetskog materijala

Rehabilitacija posle povreda kostiju zavisi od načina zbrinjavanja i stepena formiranja kalusa (zarastanja kosti).

Magnetoterapija i Interferentne struje poboljšavaju i ubrzavaju formiranje kalusa, te se mogu primenjivati i preko gipsa i ako postoji metal u polju prostiranja tj. ako je operativno zbrinut prelom.

Pored primene fizikalnih agenasa kineziterapija ima značajnu ulogu u rešavanju problema nastalih inaktivitetom, kao i u vraćanju funkcije tom delu lokomotornog aparata i vraćanju svakodnevnim aktivnostima života.

Povrede koštanog tkiva

Uvek smo tu da vam pružimo ono što je najbolje za vas

Zajedno ćemo raditi na povećanju vaše snage, fleksibilnosti i mobilnosti.

Pozovite nas

Pročitajte više

Paraliza (pareza) n. facialis

Paraliza (pareza) n. facialis

Nervus facialis je sedmi kranijalni nerv koji sadrži motorna, senzitivna I parasimpatička vlakna.

Pročitaj
Tortikolis

Tortikolis

Krivošija je skraćenje jednog m.sternocleidomastoideus-a tj, mišića prednje strane vrata. Glava je nagnuta na stranu skraćenog mišića, a rotirana na suprotnu.

Pročitaj
Povrede mekih tkiva

Povrede mekih tkiva

Povrede nastaju kada spoljašnja (mehanička) sila deluje na ljudsko telo prilikom mirovanja ili kretanja od sporta do svakodnevnih aktivnosti.

Pročitaj

Fizikalna terapija

U Fizio Ahilu nudimo vam najsavremenije metode fizikalne terapije, koje vam omogućuju brzo poboljšanje vašeg neuro-skeletno-mišićnog sistema.

Kineziterapija

Poboljšajte funkcije svog lokomotornog sistema i održite telo u formi uz kineziterapiju. Kineziterapija se fokusira na primenu terapeutskih vežbi koje su prilagođene vašim potrebama i ciljevima.

Terapijska masaža

Iskoristite moć terapijske masaže za lečenje različitih oboljenja i smanjenja napetosti i bola u mišićima. Naša terapijska masaža je prilagođena Vašim potrebama i izvodi se u skladu s terapeutskim ciljevima.

Uvek smo tu da vam pružimo ono što je najbolje za vas

Zajedno ćemo raditi na povećanju vaše snage, fleksibilnosti i mobilnosti.

Pozovite nas